Αίτηση υποψηφιότητας για Διοικητικό Συμβούλιο

Εαν επιθυμείτε να είστε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΥ, παρακαλώ πατήστε  εδώ για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητας.