Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή

ΔΑΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΪΤΣΑ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΚΑΡΡΑ – ΣΙΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ