Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητέ (ή) Συνάδελφε,

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης κατά την 59η συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου 2021 και σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ 2 του Καταστατικού του, με απόφασή του συγκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:00 σε χώρο που θα σας γνωστοποιηθεί σύντομα. Κάθε μέλος ύστερα από πάροδο ενός (1) έτους και πλέον από την εγγραφή του, κατά την ημέρα της Γ.Σ., έχει το δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Συνδέσμου (άρθρο 4. παρ 2 και 5) και εφόσον είναι ταμειακά εν τάξει.

ΘΕματα ΗμερΗσιας ΔιΑταξης

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
 2. Ενστάσεις για συμμετοχή μελών στη Γ.Σ.
 3. Απονομή τίτλου του Επίτιμου Προέδρου στο πρώην Πρόεδρο του ΣΕΔΥ, Ανδρέα Καλομοίρη.
 4. Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
 5. Οικονομικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
 6. Τοποθετήσεις μελών επί του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού.
 7. Έγκριση ή μη του Διοικητικού απολογισμού και απαλλαγή ή μη του απερχόμενου Δ.Σ, από κάθε ευθύνη.
 8. Έγκριση ή μη του Οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή ή μη του απερχόμενου Δ.Σ, από κάθε ευθύνη.
 9. Μείωση του ποσού της ετήσιας συνδρομής σε 12€ από το έτος 2021
 10. Μείωση του ποσοστού σε 8% από το ποσό της αποζημίωσης στη συμμετοχή σε αγώνες από 01.01.2021.
 11. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια αρχαιρεσιών.
 12. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ. Σ. και νέας τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

   Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία ανεξαρτήτου αριθμού ταμειακά εν τάξει μελών.

Σε περίπτωση που οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω COVID – 19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γ.Σ, με τη φυσική παρουσία των μελών, το Δ.Σ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4667/2020 (Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και αρχαιρεσιών)

Στην περίπτωση αυτή τα θέματα 1-11 της Ημερήσιας Διάταξης θα συζητηθούν στη Γ.Σ της 20ης Μαρτίου 2021, το δε 12ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης (αρχαιρεσίες – εκλογές) θα λάβουν χώρα στις 21/3/2021, ημέρα Κυριακή από ώρα 10.00 έως 14.00.

Η Γ.Σ και οι αρχαιρεσίες του ΣΕΔΥ με τον πιο πάνω τρόπο και με τη χρήση πρόσφορων ψηφιακών μέσων θα διεξαχθούν, εφόσον με αυτή διασφαλίζεται η διαφάνεια και η μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Σε περίπτωση δε, μη διασφάλισης των απαραίτητων κανόνων της μυστικότητας της ψήφου, το Δ.Σ του ΣΕΔΥ θα ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, όταν οι υγειονομικές συνθήκες που θα καθορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές και υγειονομικές αρχές, το επιτρέπουν. Το Δ.Σ, τότε, θα ενημερώσει σχετικά τα μέλη του, 10 ημέρες τουλάχιστον πριν την 21η Μαρτίου 2021.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Τετάρτη 17η Μαρτίου 2021 και ώρα 24:00:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας προς το Δ.Σ., ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΔΥ (ΕΚΛΟΓΕΣ 2021) και
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του Καταστατικού του ΣΕΔΥ με email.

Τα παραπάνω μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα αναζητήσουν από το site του ΣΕΔΥ (Χρήσιμα έγγραφα - ΕΚΛΟΓΕΣ 2021).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας στον Νοέμβριο του 2020 δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση. Ισχύει η προηγούμενη.