Χρήσιμα Έγγραφα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Όλα τα μέλη μας που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή ή για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν εκτός από την σχετική αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία να αναφέρουν ότι δεν έχουν κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, καθώς και στο άρθρο 6 και 19 του Καταστατικού του ΣΕΔΥ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Για να συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητας πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ.

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητέ (ή) Συνάδελφε,

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης κατά την 59η συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου 2021 και σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ 2 του Καταστατικού του, με απόφασή του συγκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:00 σε χώρο που θα σας γνωστοποιηθεί σύντομα. Κάθε μέλος ύστερα από πάροδο ενός (1) έτους και πλέον από την εγγραφή του, κατά την ημέρα της Γ.Σ., έχει το δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Συνδέσμου (άρθρο 4. παρ 2 και 5) και εφόσον είναι ταμειακά εν τάξει.

Read more

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Εάν επιθυμείτε να είστε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΥ ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ για να  συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητας, μέχρι την 17η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 24:00 

Προσοχή: Όλα τα μέλη μας που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή ή για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν εκτός από την σχετική αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία να αναφέρουν ότι δεν έχουν κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, καθώς και στο άρθρο 6 και 19 του Καταστατικού του ΣΕΔΥ.

Αφού συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση πατώντας εδώ, την στέλνετε στο Σύνδεσμο με email.